Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

Wybory do SU

sobota, 28 kwiecień 2018 11:39

Nowy Zarząd SU

Kolejny raz w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydatki prezentowały swoje sylwetki i programy. W głosowaniu mogli wziąć udział wszyscy uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły po przedstawieniu dokumentu ze zdjęciem.

Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie: Martyna Dybowska, Weronika Borowska, Katarzyna Brudnicka, Katarzyna Rzadkiewicz, Anna Krymka.

 Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów Komisja przedstawiła następujące wyniki:

Daria Cichewicz – 47,09%

Klaudia Pęcherzewska – 45,15%

Ilość głosów nieważnych-7,76%

Podczas pierwszego zebrania nowego Zarządu SU wyłoniono jego skład:

Daria Cichewicz z kl II TI – Przewodnicząca SU,

Adam Gruk z kl. II TI - Wiceprzewodniczący SU

Klaudia Pęcherzewska z kl. I LOM- Sekretarz SU,

Mateusz Kwiatkowski z kl. III TI- Skarbnik SU,

Członkowie SU:
Dominika Wysocka I LOM,
Krystian Kalota III TI,
Marta Popławska I LOM.
galeria