Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

Udział zespołu „EkoEnergetyczni 2” w ogólnopolskim konkursie „Postaw na Słońce”

sobota, 15 czerwiec 2019 17:20

 

W roku szkolnym 2018/2019 Fundacja Banku Ochrony Środowiska zorganizowała V edycję ogólnopolskiego konkursu „Postaw na Słońce”. Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 po raz drugi biorą udział w tym projekcie.

Zespół „EkoEnergetyczni 2” tworzą uczennice klasy 2 LOM: Martyna Babecka, Natalia Okońska, Kinga Olaszewska, Agata Pesta, Klaudia Pęcherzewska, Zuzanna Pruśkiewicz, Anna Siemiątkowska, Sandra Żukowska; uczennica klasy 3 TOŚ – Patrycja Górecka, oraz Adam Gruk – uczeń kl. 3 TI. Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Podzielony jest na 2 etapy: etap I – energia Słońca dla domu; etap II – zarabiaj na Słońcu. W każdym etapie uczniowie realizują wskazane przez Organizatora zadania, a następnie przesyłają raporty z wykonanych działań.

Celem konkursu jest upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych i korzyści dla środowiska wynikających z ich stosowania.

Projekt aktywnej edukacji ekologicznej skierowany do szkół oraz społeczności lokalnych, ma za zadanie poszerzenie społecznej świadomości na temat problematyki pozyskiwania energii, jej wpływu na środowisko, oraz zalet wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na przykładzie paneli fotowoltaicznych. Projekt przedstawia również praktyczne możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych.

Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie chcą pokazać i uświadomić swoim kolegom i koleżankom, ale również społeczności lokalnej, jakie są skutki pozyskiwania energii z tradycyjnych źródeł. Chcą także pokazać alternatywy wobec konwencjonalnych źródeł pozyskiwania energii czyli głównie węgla – alternatywy przyjazane dla środowiska i dla zdrowia ludzi.

Problemy degradacji środowiska oraz postępujących zmian klimatu nie są obce uczniom naszej szkoły. Młodzież chętnie angażuje się w akcje, których celem jest propagowanie postaw proekologicznych. Wspieranie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii jest jednych z takich działań, dzięki któremu możemy przyczynić się do poprawy stanu otaczającego nasz środowiska.

Trzymajmy kciuki za powodzenie EkoEnergetycznych 2 w konkursie!!!