Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

VIII KONKURS WIEDZY O POWIECIE SIERPECKIM pod patronatem STAROSTY POWIATU SIERPECKIEGO

niedziela, 16 czerwiec 2019 17:45

 

Wyniki w kategorii uczniów szkół podstawowych:

I miejsce – Zuzanna Budka i Kamil Gutkowski ze Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym,

II miejsce – Marta Włoczewska i Aleksandra Danielewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu,

III miejsce – Julia Kurta i Kinga Żukowska ze Szkoły Podstawowej w Bledzewie.

Wyniki w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Katarzyna Łyczkowska i Julia Siecińska z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu,

II miejsce – Karolina Machulska i Bartosz Borowski z Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu,

III miejsce – Hubert Słabkowski i Krzysztof Chiliński z Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu.

            5 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu spotkała się młodzież ze szkół powiatu sierpeckiego, aby przystąpić do konkursu sprawdzającego wiedzę na temat naszej „małej” ojczyzny. Warunkiem zakwalifikowania zespołu reprezentującego daną szkołę do konkursu wiedzy o powiecie sierpeckim było przysłanie pracy plastycznej promującej ciekawy zakątek powiatu.

            Celem konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy o powiecie sierpeckim - zapoznanie z historią i dniem dzisiejszym powiatu, rozwijanie wiedzy na temat walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych naszego powiatu, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, budzenie szacunku i odpowiedzialności za swoją małą ojczyznę, więzi z regionem, ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwójtożsamości regionalnej oraz integrowanie społeczności szkolnych.

            Do rywalizacji przystąpili uczniowie Szkół Podstawowych nr 3 z Sierpca oraz Gozdowa, Zawidza Kościelnego, Bledzewa, Sudrag. Wśród uczestników szkół ponadgimnazjalnych znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 i nr 2, LO w Sierpcu, LO im. Biskupa Wetmańskiego, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

            Oficjalnego otwarcia konkursu dokonał dyrektor szkoły Piotr Tyndorf, który powitał zaproszonych gości, uczestników konkursu oraz ich opiekunów. Wiedzę uczestników, którzy współzawodniczyli w dwóch kategoriach – szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych oceniało jury w składzie: pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, pan Michał Weber - dyrektor Pracowni Dziejów Dokumentacji Miasta Sierpc, dyrektor szkoły pan Piotr Tyndorf oraz pani Danuta Smolińska.

            Organizacja tegorocznej edycji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu udzielonemu przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Burmistrza Miasta Sierpc, Wójta Gminy Mochowo, Wójta Gminy Sierpc, p. Ireneusza Wielimborek - Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych WIEPOL, GMN Techmet Sp. z o.o..

            Organizatorzy, nauczyciele Zespołu Szkół nr 1: Barbara Pikulska, Anna Krymka i Iwona Bielicka, składają podziękowania opiekunom za wspaniałe przygotowanie swoich podopiecznych, a sponsorom za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji konkursu.

                                                                                                     Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu.