Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

Europejski Fundusz Szpołeczny

Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu posiada trzy klasopracownie finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Każda z pracowni posiada piętnaście stacji roboczych , serwer, laptop plus rzutnik multimedialny. Do każdej z pracowni dołączone są cztery komputery multimedialne znajdujące się w czytelni. W poszczególnych pracowniach są zainstalowane różne systemy operacyjne np.WIN XP,
Novell i Macintosh.