Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

Spotkanie z policjantem.

sobota, 26 wrzesień 2020 15:22

W dniu 25.09.2020 r. odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem policji asp. szt. p. Markiem Biegańskim nt. problematyki charakterystycznej dla młodzieży w wieku szkolnym oraz odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny i konsekwencjach postępowania wbrew przepisom. Ponadto funkcjonariusz wyjaśnił uczniom pojęcia zawarte w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w Kodeksie Karnym i Kodeksie Wykroczeń. Uczniowie usłyszeli o przejawach demoralizacji wśród młodzieży, które stały się jednym z najgroźniejszych zjawisk społecznych dzisiejszych czasów. Omówiono również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz typy postępowań, jakie mogą toczyć się przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego naszej szkoły.

A. Kurpias – Peda

E. Lemanowicz