Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 1

wtorek, 06 październik 2020 08:18

ZARZĄDZENIE nr 596-2020/2021
Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu
z dnia 6 października 2020 r.

W Procedurze funkcjonowania szkoły i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemiologicznego obowiązującej od 1 września 2020 r. wprowadzono zmiany w brzmieniu w pkt. 2 ust. 2 „Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Wprowadza się nakaz noszenia maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych”, oraz w pkt. 3 ust. 3 „ W przypadku niemożności zachowania dystansu społecznego 1,5 m podczas przerw miedzy lekcjami, wprowadza się nakaz stosowania osłony ust i nosa w miejscach wspólnie użytkowanych w budynku placówki (korytarze szkoły, sklepik, pokoje pracowników administracji, obsługi)”.