Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

Harmonogram Egzaminów Zawodowych - sesja styczeń - luty 2021

czwartek, 24 grudzień 2020 12:57

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021 (Formuła 2017) dla uczniów klas 4 technikum oraz absolwentów.

Sesja 1. Zima 2021 (styczeń –luty 2021)

Formuła 2017 (kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.) – kwalifikacje dwuliterowe

$1.    Część pisemna - 12 stycznia 2021 r.

$2.    Część praktyczna

Model „d” – 11 stycznia 2021 r.

Model „w” , „wk” i „dk” – od 13 stycznia do 19 lutego 2021 r.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – formuła 2017 dostępny jest na stronie cke.gov.pl

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2_2021_PP2017_EPKwZ.pdf

3.    Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – 31 marca 2021 r.

Kwalifikacja/ zawód

Nazwa Kwalifikacji

Godzina rozpoczęcia części pisemnej

Godzina rozpoczęcia części praktycznej

BD.30 - TB

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

12.00

(sala gimnastyczna)

11.01. d 9.00 (sala gimnastyczna)

EE.09 - TI

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

egzamin elektroniczny 12.00 (s.155)- 14 uczniów

14.00 (s.155) 14 uczniów

20.01.

dk 8.00 (s.60) 10 uczniów

dk 12.00 (s.60) 9 uczniów

dk 16.00 (s.60) 9 uczniów

EE.22 - TE

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

12.00 (sala gimnastyczna)

11.01. d 13.00 (sala gimnastyczna)

MG.43 -TPS

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

14.00 (hol I piętro)

11.01. d 13.00 (hol I piętro)

MG.44 - TM

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

12.00 (hol I piętro)

14.01.

dk 8.00 (s.24)              5 uczniów

dk 12.00 (s.24) 5 uczniów

RL.09 - TOŚ

Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

12.00 (hol I piętro)

11.01. d 13.00 (hol I piętro)

RL.08 - TOŚ

Ocena stanu środowiska

-

11.01. d 9.00 (s. 153)

EE.03 - TE

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

10.00 ( s. 153)

-

EE.08 - TI

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

-

06.02. (s.155)

8.00

(6 uczniów)

12.30

(6 uczniów)

17.00

(2 uczniów)

MG.18 – TPS oraz SB I

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

10.00 (s.161)

-


Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu:

a.     d – gdy rezultatem końcowym jest dokumentacja

b.    dk – gdy rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera

c.     wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera

Część praktyczna egzaminu - na poszczególne zmiany (godziny rozpoczęcia egzaminu) uczniowie przychodzą zgodnie z listą w dzienniku (alfabetycznie).

Przykładowe zadania egzaminacyjne do części pisemnej wraz z rozwiązaniami i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie są zamieszczone w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, dostępnych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem: https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula 2017/informatory/informatory-2/

Formuła 2012 (kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012r.) – kwalifikacje jednoliterowe

Sesja poprawkowa

Kwalifikacja/ zawód

Nazwa Kwalifikacji

Godzina rozpoczęcia części pisemnej

Godzina rozpoczęcia części praktycznej

R.08 - TOŚ

Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

-

11.01.2021

d godz.13.00 ( s. 161)

M.43 - TMR

Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

-

11.01.2021

d godz.13.00 (s.161)