Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

Dokumenty szkoły

Statut Zespołu Szkół nr 1

Statut Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu

Statut Technikum w Zespole Szkół nr 1

Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wewnątrzszkolny system oceniania

Regulamin samorządu uczniowskiego

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Procedury bezpieczeństwa na lekcjach WF oraz innych zajęciach sportowych obowiązujących w czasie pandemii

Procedura interwencyjna w przypadku krzywdzenia dziecka - niebieskie karty

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny

Zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej  

Procedura bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019-2020  

Procedura przygotowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacjie w zawodzie wg Formuły 2012  

Procedura przygotowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacjie w zawodzie wg Formuły 2017 i 2019

Procedura przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020  

Procedura egzaminu poprawkowego stan na 14.10.2016 

Procedura egzaminu klasyfikacyjnego stan na 14.10.2016

 Regulamin biblioteki szkolnej

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursów organizowanych przez ZS nr 1 w Sierpcu

Regulamin szkolnego wolontariatu

  

Zmiany w statutach

Statut Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu _ załącznik nr1 do Uchwały nr 3_2020 z 04.03.2020

Statut Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu _ załącznik nr1 do Uchwały nr 4_2020 z 04.03.2020

Statut Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu_ załącznik nr1 do Uchwały nr 5_2020 z 04.03.2020

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu _ załącznik nr 1 do Uchwały nr 6_2020 z 04.03.2020

Statut Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu _ załącznik nr 1 do Uchwały nr 7_2020 z 04.03.2020

Statut Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu _ załącznik nr1 do Uchwały nr 10_2020 z 20.04.2020

Statut Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu _ załącznik nr1 do Uchwały nr 11_2020 z 20.04.2020

Statut Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu_ załącznik nr1 do Uchwały nr 12_2020 z 20.04.2020

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu _ załącznik nr1 do Uchwały nr 13_2020 z 20.04.2020

Statut Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu _ załącznik nr 1 do Uchwały nr 14_2020 z 20.04.2020