Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

Przedstawiciele SU

15 września 2020 r. podczas zebrania Samorządu Uczniowskiego

wyłoniony został nowy skład Zarządu SU.

Karolina Skamelska II LOM – Przewodnicząca SU

Anna Szpakowska I LOM i Kinga Okońska II TBp - Wiceprzewodniczące SU

Piotr Skorłutowski I TB - Sekretarz SU,

Jakub Kłobukowski I TI - Skarbnik SU,

Członkowie:

Julia Manista I LTS

Julia Jażdżewska II TBg

 

 

 

W maju 2018 r. podczas zebrania Samorządu Uczniowskiego

 

wyłoniony został nowy skład Zarządu SU.

 

Daria Cichewicz z kl III TI – Przewodnicząca SU,

 

Adam Gruk z kl. III TI - Wiceprzewodniczący SU

 

Klaudia Pęcherzewska z kl. II LOM- Sekretarz SU,

 

Mateusz Kwiatkowski z kl. IV TI- Skarbnik SU,

 

Członkowie:

 


Dominika Wysocka II LOM,
Krystian Kalota IV TI,
Marta Popławska II LOM

 

 

 

5 stycznia 2016 roku podczas zebrania Samorządu Uczniowskiego

wyłoniony został nowy skład Zarządu SU.

Mateusz Rutkowski (II LOP) – przewodniczący

Adrianna Kraska (I LOM) – wiceprzewodnicząca

Piotr Sołdański (I TB) – wiceprzewodniczący

Aleksandra Kowalczyk (II LOP) – sekretarz

 Łukasz Wagner (I LOM) – skarbnik

 

Członkowie:

- Sebastian Rutkowski (IV TE)

- Mateusz Dudkiewicz (IV TE)

- Patryk Kupczyk (IV TE)

- Piotr Górecki (II LOP)

- Michał Pawłowski (II LOP)

- Jakub Kocięcki (I TB)