Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

Konkurs Wiedzy o Powiecie Sierpeckim

poniedziałek, 22 marzec 2021 09:51

REGULAMIN

IX KONKURSU WIEDZY O POWIECIE SIERPECKIM

pod patronatem Starostwa Powiatowego w Sierpcu

 

 

Cele konkursu:

  1. Popularyzacja i upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat gospodarki, warunków przyrodniczych, walorów turystycznych, historii i zagadnień społecznych powiatu sierpeckiego.
  2. Upowszechnianie idei samorządności terytorialnej
    oraz budzenie patriotyzmu lokalnego.
  3. Pogłębienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania.

Tematyka Konkursu:

$11.     Wiedza na temat gospodarki, warunków przyrodniczych, walorów turystycznych, historii i zagadnień społecznych powiatu sierpeckiego.

Zasady uczestnictwa:

$11.     Konkurs adresowany jest do uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych

i pierwszych klas szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu sierpeckiego.

$12.     W konkursie biorą udział uczniowie reprezentujący szkołę pod opieką nauczyciela.

$13.     Konkurs będzie przeprowadzony online przy pomocy aplikacji Internetowej testportal. Uczniowie przez swoich nauczycieli otrzymają w ustalonym czasie link do konkursu.
Część pytań będzie wizualizowana, uczniowie zobaczą m.in. fragmenty zabudowy,
miejsca krajoznawcze, pomniki, mapki.

Nagrody:

  1. Oceny testów dokona jury, które przyzna trzy nagrody główne – I, II i III miejsce w dwóch kategoriach:

           - kategoria pierwsza – szkoły podstawowe,

           - kategoria druga – szkoły ponadpodstawowe.

  1. W wyjątkowych przypadkach jury przyzna wyróżnienia.

Terminy:

  1. Konkurs odbędzie się 31 maja 2021 r.  

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.

Dla uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Organizatorzy – nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu:

mgr Barbara Pikulska, mgr Anna Krymka, mgr Edyta Chrapkowska-Pastwa.

Telefon kontaktowy: 601982841, 603893515, 602223539.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Zagadnienia konkursowe:


1. Historia powiatu.
2. Położenie geograficzne powiatu i gmin.
3. Zabytki:
a. poszczególne kościoły znajdujące się na terenie powiatu (wiek budowy, style architektoniczne, pod
jakim wezwaniem, czy drewniany?, najciekawsze ołtarze),
b. kaplice zabytkowe,
c. dwory, zagrody, młyny (wiek budowy, gdzie się znajdują),
d. cmentarze (gdzie znajdują się, jakich religii, z jakiego okresu),
4. Pomniki upamiętniające ważne wydarzenia historyczne (gdzie znajdują się, jakie wydarzenia
upamiętniają) .
5. Szlaki turystyczne.
6. Powierzchnia i ludność powiatu i gmin.
7. Herby gmin i powiatu.
8. Bogactwa naturalne gmin, pomniki przyrody.
9. Ciekawe wydarzenia jakie miały miejsce na terenie powiatu (gmin) w przeszłości i obecnie.

Pytania układane są w oparciu o:
1. Strony WWW powiatu i poszczególnych gmin.
2. Wszelkiego rodzaju wydawnictwa dotyczące zabytków i atrakcji powiatu oraz poszczególnych gmin.
3. Wiadomości zaczerpniętych z lokalnej prasy.
4. Strony WWW poszczególnych zabytków i ciekawostek dotyczących powiatu i gmin.
Proszę zwrócić uwagę na ilustracje poszczególnych zabytków, ponieważ część pytań jest
ilustrowana zdjęciami.

Przykładowe pytania:
1. W którym wieku wybudowane zostały drewniane kościoły w Goleszynie (gmina Sierpc) oraz w
Łukomiu (gmina Rościszewo)?
2. W jakiej miejscowości znajduje się pomnik, upamiętniający bohaterów z 1863 r.?
3. Gdzie znajduje się pomnik zamordowanych członków Polskiej Organizacji Zbrojnej, na którym
umieszczono epitafium: „Z krwi ich Polska zmartwychwstała
Męczennikom sprawy chwała”?
4. Uporządkuj gminy pod względem powierzchni od największej do najmniejszej.
5. Przyporządkuj pomniki przyrody do poszczególnych gmin.